Snabb hjälp för barn som mår dåligt, med digital psykologkontakt hos Min Doktor

Rapporter från bland annat socialstyrelsen* visar att den psykiska ohälsan kraftigt ökar bland barn. Studier** visar även att de som mår dåligt i ung ålder har en ökad risk för att få besvär senare i livet. Men för barn är det ofta väldigt hjälpsamt att få behandling snabbt. Genom Min Doktor kan du som förälder få svar kring ditt barns psykiska hälsa från legitimerade psykologer redan samma dag.

Oro, rädslor, fobier och sömnproblem är bara några exempel på besvär som kan påverka barns psykiska hälsa negativt. Som förälder till barn som av olika anledningar mår dåligt kan det vara svårt att veta hur man bäst hjälper sitt barn. Köerna till den traditionella vården är ofta långa, och just nu när många barn känner oro till följd av coronaviruset läggs även en extra belastning på t ex Bris som nyligen fått införa utökade samtalstider. Genom mindoktor.se eller i Min Doktors app kan du få kostnadsfri bedömning och hjälp av psykolog för barn upp till 12 år snabbt, ofta redan samma dag.

– Att gå med psykiska besvär under en längre tid kan göra att barnets mående påverkas onödigt mycket. Det kan exempelvis påverka skolsituationen vilket i sin tur kan skapa ännu fler problem eller svårigheter i barnets liv, något som hade kunnat undvikas vid behandling säger Olof Johansson, legitimerad psykolog på Min Doktor.

Digitala vårdmöten ger möjlighet till en snabbare och mer tillgänglig vård för de barn som av olika anledningar mår dåligt och är i behov av en psykologisk bedömning. Kommunikationen med psykologen sker främst via chatt, men ibland även via videosamtal eller över telefon.

– Det första steget är att du som förälder får besvara några frågor digitalt inför kontakten med psykologen. Efter det har du och psykologen ett första samtal där ni pratar om barnets specifika besvär, kommer överens om en behandlingsplan och bestämmer om barnet ska vara med under psykologsamtalen eller inte. Ni bestämmer också tillsammans hur kontakten ska se ut framöver och vad den ska fokusera på, säger Olof Johansson, psykolog på Min Doktor och fortsätter:

– Om det behövs återkommande kontakt med psykologen så är det vanligt att förälder och barn tillsammans arbetar med strategier och förändringar. När ni har kontakt med psykologen igen så pratar ni igenom vad ni gjort och hur det har fungerat.

Besök mindoktor.se eller ladda Min Doktors app för att få en bedömning av legitimerade psykologer för ditt barn.

*https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/kraftig-okning-av-psykisk-ohalsa-bland-barn-och-unga-vuxna/

**https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22670412

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.seMin Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.