Samtal om corona – virolog Bo Niklasson och Henrik Kangro, medicinsk chef Min Doktor


Hur funkar olika typer av tester för covid-19, klarar vi en masstestning och kommer vi att kunna bli immuna? Det var några av frågorna som diskuterades på seminariet ”Corona på riktigt – Allt du velat veta om covid-19 men varit för sjuk för att fråga om” under #iställetföralmedalen.

I samtalet deltog läkaren och virusexperten Bo Niklasson, tidigare professor i virologi vid Karolinska Institutet samt Director vid WHO Collaborating Center med särskilt ansvar för allvarliga virusinfektioner, och Henrik Kangro, specialist i hematologi och internmedicin och medicinsk chef hos Min Doktor.

Det finns bra snabbtester som kan effektivisera masstestningen i samhället

Vad är det egentligen för skillnad mellan olika tester?

Så kallade PCR-tester tas för att undersöka om du har en pågående virusinfektion. Dessa tas i första hand med tops i näsa, svalg och genom salivprov.

Antikroppstester tas med blodprov om du misstänker att du har haft en virusinfektion. Antingen venöst med traditionell blodprovstagning i armvecket för vidarebefordran till ett labb, där du får svar inom en till två dagar, eller genom så kallade snabbtester genom ett stick i fingret där du får svar inom 10–15 minuter.

Under samtalet betonade Bo Niklasson vikten av den breda testning som nu ska göras i samhället och att denna skulle kunna effektiviseras genom användande av bra snabbtester.

– På beslutsfattarnivå har man kanske inte riktigt hängt med och gjort det lite enkelt för sig, och lutat sig väldigt tungt mot de tester som finns på de stora laboratorierna och utnyttjar inte de möjligheter som finns att särskilja de bra och dåliga snabbtesterna, och då använda de bra. För de är lika bra som de etablerade testerna. Man har ”dissat” de här testerna lite, och det påverkar så klart kapaciteten och gör att vi har svårt att nå målet, sa Bo Niklasson.

Henrik Kangro från Min Doktor fyllde i och tillade att det finns kapacitet som är redo att utnyttjas för den breda testningen och att den digitala infrastrukturen i kombination med ett stort antal testställen kan bidra till att snabbare nå både nationella och regionala mål – men att Sverige egentligen är för litet för att ha 21 regionala strategier.

Sett till alla olika typer av tester i Sverige så sade Bo att det har varit vissa problem med både kvalitet i en del och kapacitet för utförande, men att de hindren nu teoretiskt är borta. Däremot menade han att utförandet haltar och att det begränsar både analysen av hur det står till i olika regioner och vår internationella jämförbarhet.

– Det saknas fortfarande lite stringens i hur vi samlar in prover, för att vi ska kunna beskriva för oss själva och omvärlden; hur ser det ut här och nu, sa Bo Niklasson.

Kan man bli immun om man har haft covid-19?

En annan vanlig fråga kring covid-19 handlar om hur immuniteten fungerar och hur länge man blir immun efter genomgången infektion.

– Man är immun under den här pandemin och med all sannolikhet även en tid efter det också. Om man haft en mer lindrig version av sjukdomen, som bara drabbar slemhinnorna, då kan vi gissa att immuniteten är kortare. Jag tror att den också håller den här pandemin, sa Bo Niklasson.

Evenemanget #iställetföralmedalen arrangeras den 29/6 till 3/7 av Altitude Meetings till följd av att årets upplaga av Almedalsveckan ställdes in på grund av restriktionerna i samband med covid-19-pandemin. Temat hälsa låg i fokus under evenemangets första dag.

Klicka här för att se hela det filmade samtalet med exempelvis frågor om hur coronapandemin påverkas av vårt resande och effektiviteten i den svenska strategin.

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.seMin Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.