För vårdgivare

Om du är patient och söker vård så hänvisar vi till mindoktor.se och vår app.

Om du är vårdgivare (OBS! Endast vårdgivare!) och behöver ha kontakt med Min Doktor för patientärenden eller akuta labsvar, så finns telefonsupport på 0760-12 14 40.