Vård nära dig

Med digitala vårdmöten och 21 vård- och vaccinationsmottagningar över hela landet finns vi alltid nära dig.

Läs mer om ossSöker du vård? Klicka här

Digital vård sparar pengar för såväl patient som samhälle.

Min Doktor erbjuder vårdmöten över nätet, dygnet runt. Utöver de rent praktiska fördelarna med vår process, som bättre förutsättningar för kvalitetsarbete, patientsäkerhet, effektivitet och samhällsekonomiska besparingar, så utgör digitala vårdmöten en möjlighet till jämlik tillgång till vård och specialistkompetens, oavsett var patienten bor eller befinner sig.

Företag och försäkringsbolag

Min Doktor erbjuder vaccinationer och vård även ”B2B”, till företag och försäkringsbolag. Hos oss finns specialistläkare, psykologer, fysioterapeuter och barnmorskor till tjänst digitalt, samt sjuksköterskor både digitalt och fysiskt, för att förebygga, behandla och rehabilitera.
Välkommen att kontakta oss för en dialog om hur vi kan hjälpa just din organisation. 

Vårt kvalitetsarbete

Vi på Min Doktor drivs av att göra vården bättre och mer tillgänglig för dig som patient. Vårt kvalitetsarbete är därför med i verksamhetens alla led.

Vår historia

Min Doktor grundades 2013 av Magnus Nyhlén, en skånsk läkare som såg behovet av ett nytt och mer effektivt sätt att bedriva sjukvård och nyttja digitaliseringens möjligheter.

Våra utmärkelser

Min Doktor har fått ett flertal utmärkelser och priser för sitt nyskapande arbete inom hälso- och sjukvård.

Min Doktor har lämnat in anmälan enligt lex Maria till IVO

Min Doktor lämnade igår in fyra ärenden med anledning av vårdskada samt risk för allvarlig vårdskada, till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria. De aktuella ärendena har handlagts s…

Läs mer

Min Doktor covid-vaccinerar på Stadionmässan i Malmö

Vårdgivaren Min Doktor har blivit utvald av Region Skåne för att hjälpa till att vaccinera skåningarna mot Covid-19. Vaccinationerna kommer att utföras i Stadionmässans lokaler i Malmö så snart större…

Läs mer

Min Doktor förstärker med ny ekonomichef och bolagsjurist

Med en nylig investering på 280 miljoner kronor i ryggen kommer Min Doktor att satsa på att utveckla den digifysiska vården. Nätverket av fysiska mottagningar och vårdcentraler kommer att byggas ut oc…

Läs mer

Nu kan Danmark-pendlare testa sig kostnadsfritt hos Min Doktor

Sedan den 8 januari krävs det ett negativt covid 19-test för att få resa in i Danmark. Med start i måndags erbjuder Region Skåne kostnadsfria tester till alla svenskar som arbetspendlar till Danmark o…

Läs mer

Vi samarbetar med