Alltid med dig.

Med digitala vårdmöten och 21 vård- och vaccinationsmottagningar över hela landet finns vi alltid nära dig.

Läs mer om ossSöker du vård? Klicka här

Din vårdcentral i mobilen

Sedan Min Doktor startade de första digitala vårdmötena i Sverige 2013, har över en miljon patienter fått hjälp av våra barnmorskor, fysioterapeuter, läkare, psykologer och sjuksköterskor. Tillsammans med beslutsfattare, behandlare och patienter har vi lagt grunden för en god standard och hög kvalitet för digitala vårdmöten.

Digital vård sparar pengar för såväl patient som samhälle.

Min Doktor erbjuder vårdmöten över nätet, dygnet runt. Utöver de rent praktiska fördelarna med vår process, som bättre förutsättningar för kvalitetsarbete, patientsäkerhet, effektivitet och samhällsekonomiska besparingar, så utgör digitala vårdmöten en möjlighet till jämlik tillgång till vård och specialistkompetens, oavsett var patienten bor eller befinner sig.

Vårt kvalitetsarbete

Vi på Min Doktor drivs av att göra vården bättre och mer tillgänglig för dig som patient. Vårt kvalitetsarbete är därför med i verksamhetens alla led.

Vår historia

Min Doktor grundades 2013 av Magnus Nyhlén, en skånsk läkare som såg behovet av ett nytt och mer effektivt sätt att bedriva sjukvård och nyttja digitaliseringens möjligheter.

Våra utmärkelser

Min Doktor har fått ett flertal utmärkelser och priser för sitt nyskapande arbete inom hälso- och sjukvård.

Vaccinationssjuksköterskan: “Alla över 30 år behöver fylla på sitt grundskydd”

2020-08-14 I Sverige ingår ett antal vaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Men det många inte vet är att vaccinskyddet för difteri, stelkramp och kikhosta försvagas med tiden och behö…

Läs mer

Nu kan du testa dig för antikroppar på ICA Maxi i Nyköping

Marie Skarfors, verksamhetschef Min Doktors Vårdcentral & BVC Nyköping, och Mårten Tenne, ICA-handlare. Från och med tisdag den 7 juli kan du få covid-19-antikroppstest utfört av Min Doktors Vårdc…

Läs mer

Samtal om corona – virolog Bo Niklasson och Henrik Kangro, medicinsk chef Min Doktor

Hur funkar olika typer av tester för covid-19, klarar vi en masstestning och kommer vi att kunna bli immuna? Det var några av frågorna som diskuterades på seminariet ”Corona på riktigt – Allt du…

Läs mer

Snabb hjälp för barn som mår dåligt, med digital psykologkontakt hos Min Doktor

Rapporter från bland annat socialstyrelsen* visar att den psykiska ohälsan kraftigt ökar bland barn. Studier** visar även att de som mår dåligt i ung ålder har en ökad risk för att få besvär senare i …

Läs mer

Vi samarbetar med