Min Doktors patientsäkerhetsberättelse 2019

Som digital vårdgivare, först i Sverige, vet Min Doktor att det kan finnas frågetecken kring de nya vårdprocesser som vi skapar. Därför är det viktigt för oss med transparens och möjligheten till insyn i vårt arbete. Årligen presenterar vi en patientsäkerhetsberättelse, där vi sammanfattar hur vi under året har arbetat med patientsäkerhet, hur vi har vidareutvecklat vårt kvalitetsarbete och hur vi har hanterat eventuella avvikelser.

Min Doktor har under 2019 arbetat med två övergripande kvalitetsmål: dels att erbjuda patienten tillgängliga, trygga och säkra vårdmöten av hög kvalitet, och dels att säkerställa att behandlare i tjänsten utifrån evidensbaserad medicinsk kunskap kan arbeta tryggt och effektivt i en digital tjänst.

Under 2019 genomfördes ett antal stora och betydande organisatoriska förändringar i Min Doktors verksamhet. Patientsäkerhetsarbetet har under 2019 framförallt fokuserat på att säkerställa att dessa förändringar har genomförts på ett patientsäkert sätt och att god och säker vård varit i fokus i samband med dessa förändringar. 

De viktigaste resultaten i patientsäkerhetsarbetet för 2019 är:

  • Vi har säkerställt att en ny vårdprofession, sjuksköterskor, har integrerats i Min Doktors verksamhet i fysisk såväl som digital vård på ett patientsäkert sätt.
  • Vi har integrerat de fysiska klinikerna i Min Doktors vårdverksamhet på ett framgångsrikt sätt.
  • Vi har applicerat Min Doktors sätt att arbeta med patientsäkerhet i den nya förändrade organisationen.
  • Vi har anpassat kvalitetsorganisationens struktur för att passa den nya organisationen, ex. genom att skapa helt nya samarbetsprocesser med de fysiska enheterna.

Ta del av hela vår patientsäkerhetsberättelse här

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.seMin Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.