Min Doktor nylanserar vårdcentral i Nyköping

I somras tog Min Doktor över Din Vårdcentral i Nyköping. Efter några intensiva månader av förändringar är nu vårdcentralen klar för nylansering. En ny verksamhetschef och flera andra nya medarbetare är på plats för att skapa en vårdcentral som kombinerar traditionell vård med ny teknik och nya arbetssätt för att ge patienten bästa möjliga primärvård.

Sedan hösten 2018 driver Min Doktor, Sveriges första digitala vårdgivare, även fysiska sjuksköterskeledda drop-in mottagningar över hela landet. Sommaren 2019 tog Min Doktor ytterligare ett viktigt kliv i riktningen mot att integrera digital och fysisk vård och köpte Din Vårdcentral i Nyköping.

– Den fysiska närvaron innebär att vi kan utveckla och testa nya lösningar och samarbeten mycket snabbare, säger Henrik Kangro, specialistläkare och medicinsk chef för Min Doktor och fortsätter:

– Vi har en ambition att fortsätta leda utvecklingen av vården mot exempelvis lösningar för livslånga sjukdomar och prevention – det är hög tid för Sverige att börja bygga upp det hälsofrämjande arbetet så folk inte behöver bli sjuka till att börja med.

Under hösten 2019 har strategin för vårdcentralen lagts och ny personal har rekryterats. Bland annat har specialistläkarna Björn Forslund och Grzegorz Welk, samt sjuksköterskorna Christina Kolehmainen, Malin Backström-Hägglund och Åsa Melander-Larsson börjat arbeta på vårdcentralen.

– Vi är otroligt glada för att knyta till oss flera av Nyköpings mest erfarna läkare och sjuksköterskor. De tre nyrekryterade sjuksköterskorna har tillsammans all den specialistkompetens som behövs på en vårdcentral, och våra läkare har en gedigen specialistkunskap inom allmänmedicin vilket gör att vi tillsammans kan ge våra patienter en bred och säker vård, säger Marie Skarfors, tf biträdande verksamhetschef för vårdcentralen.

Utöver den vård som ges på vårdcentralen kommer Min Doktor att intensifiera arbetet med att koppla ihop den fysiska vården på vårdcentralen med Min Doktors digitala tjänst. Ett exempel är att patienter med astma kan få hem en digital spirometer för mer kontinuerlig övervakning av astma hemifrån, för att få dagsaktuella och individanpassade behandlingsrekommendationer. Vårdcentralen i Nyköping kommer dessutom snart ha självincheckning.

– Vi ska sudda ut gränsen mellan vad som är digitalt och fysiskt, istället för att dela upp det kommer vi se till hur de olika verksamheternas kan stärka varandra, säger Henrik Kangro fortsätter:

– På Min Doktor jobbar vi för att vård ska ges efter behov och på rätt vårdnivå, men ingen ska behöva avstå behövd vård för att vårdpersonalen inte räcker till. Digitala vårdmöten lämpar sig för väldigt många besvär och gör både läkaren och vårdprocessen mer effektiv, men givetvis är det upp till varje patient att själva avgöra när de vill besöka oss online och när de vill ha ett besök på vår vårdcentral.

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.seMin Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.