Min Doktor har skickat en anmälan enligt Lex Maria till IVO (uppdaterad med IVO-beslut)

Min Doktor har lämnat in ett ärende med anledning av risk för allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria. Ärendet rör en patient som vaccinerades med ett levande vaccin under en pågående cancerbehandling.

Lex Maria-anmälan gäller en patient med pågående cytostatikabehandlad pankreascancer som vaccineras på en av Min Doktors vård- och vaccinmottagningar inför en utlandsresa. Vaccinet var ett levande vaccin mot gula febern och eftersom det föreligger kontraindikation mot vaccinet vid immunosuppression har vi bedömt att det funnits en risk för allvarlig vårdskada. Så fort det inträffade uppmärksammades kontaktades patienten och en intern utredning inleddes. Patienten insjuknade aldrig i gula febern och kunde åka på sin resa som planerat.

– Jag är tacksam för att patienten inte kom till skada, säger Henrik Kangro, medicinsk chef på Min Doktor.

– Vi strävar ständigt efter högsta patientsäkerhet och jobbar hårt för att förebygga avvikelser. När de väl inträffar är det ett misslyckande som vi tar på allvar.

Min Doktor har sedan starten 2013 handlagt cirka 840 000 patientärenden. Detta är företagets 7:e lex Maria-anmälan. Min Doktors interna utredning har konstaterat att avvikelsen är en risk för allvarlig vårdskada och har därför rapporterat ärendet enligt lex Maria för fortsatt granskning.

– Min Doktor har tydliga arbetsmetoder, beslutsstöd, rutiner och kontroller för att kunna erbjuda en trygg vårdtjänst med hög patientsäkerhet. Därför kan vi också snabbt implementera nya rutiner som stärker patientsäkerheten när vi, våra patienter eller medarbetare uppmärksammar brister. Det gör inte händelser som redan hänt mindre beklagliga, men vi kan jobba effektivt för att förebygga nya avvikelser, säger Henrik Kangro, medicinsk chef på Min Doktor.

Uppdatering 17 mars: Vi har fått beslut från IVO angående avvikelsen. IVO meddelar att de avslutar ärendet och inte kommer att vidta några ytterligare åtgärder. Det innebär att de är nöjda med hur vi utrett ärendet och vår åtgärdsplan för att minimera risken för att liknande risk uppstår igen.

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.seMin Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.