”En gamechanger inom astmavården” – nu kan vi ställa diagnos digitalt

Var tionde svensk uppskattas leva med astma och det är viktigt att få rätt behandling. Min Doktor har behandlat 2 000 astmapatienter digitalt sedan 2019 och nu skalar vi upp vår kvalitetssäkrade behandlingsmodell och kan som första vårdgivare erbjuda digital utredning av astma, kontinuerlig spirometri och personlig behandlingsplan.

”Detta är ett stort kliv framåt och här finns en möjlighet att verkligen hjälpa personer med astma och korta vårdköer”, säger Hans Lindholm, specialistläkare samt drifts- och utvecklingsläkare på Min Doktor.

I Sverige uppskattas ungefär tio procent av befolkningen leva med astma, men långt ifrån alla utreds. Detta trots att Socialstyrelsen rekommenderar att alla patienter med misstänkt astma ska erbjudas en utredning. Långa väntetider är en av orsakerna till uteblivna diagnoser. Vidare rekommenderar Socialstyrelsen kontinuerlig kontakt med vården, spirometri (lungfunktionsmätning) och en personlig behandlingsplan för att lindra besvären hos personer med astma. 

– Vi är mycket stolta över att ha kunnat bygga en tjänst som inte bara erbjuder patienten kontinuerlig uppföljning med spirometri och personlig behandlingsplan, utan där vi nu även kan utreda och ställa diagnos digitalt, säger Hans Lindholm, specialistläkare samt drifts- och utvecklingsläkare på Min Doktor. 

Storsatsar på astmavården

Min Doktor har behandlat 2 000 astmapatienter digitalt sedan 2019 och utvärderingar visar att patienterna har fått bättre astmakontroll, vilket innebär färre symptom och/eller förbättrad lungfunktion. 

– De goda behandlingsresultaten gav oss skäl att ytterligare utveckla vår tjänst och kvalitetssäkra en behandlingsmodell som utifrån nationella riktlinjer även kan diagnostisera astma digitalt. Det är en gamechanger inom astmavården, säger Hans Lindholm.

Min Doktor räknar med att kunna skala upp till över 10 000 astmapatienter inom ett år. Det tar två till tre veckor att bli utredd för astma digitalt tack vare kontinuerlig spirometri som genomförs i patientens hem.  

Hör Min Doktor berätta mer om detta på Vitalis 2022 – Open Stage torsdag 19 maj kl. 10.

FAKTA: Så fungerar en digital astmautredning

  • När du vill utreda misstänkt astma hos Min Doktor får du låna hem en digital lungfunktionsmätare, en så kallad spirometer, som kopplas ihop med appen AsthmaTuner. 
  • Sedan blåser du dagligen i den under två veckor för att få ett mått på din lungfunktion. Utifrån mätvärden, symtom, anamnes och samtal gör Min Doktors läkare en bedömning av dina besvär. 
  • Om du får eller har fått diagnosen astma, gör läkaren en behandlingsplan för hur du ska medicinera baserat på dina mätvärden. 
  • Som astmapatient hos Min Doktor kan du följa din astma dag för dag. Du blåser i den digitala spirometern regelbundet och får direkt besked i appen om hur kontrollerad din astma är just då, och du kan justera din medicinering enligt behandlingsplanen.
  • Läkare kan se hur din astma förändras utifrån olika omständigheter som exempelvis pollensäsong, och din personliga behandlingsplan kan omvärderas och justeras därefter.

FAKTA: Många har astma – få diagnostiseras

Var tionde svensk uppskattas leva med astma och flertalet av dessa är helt okända för sjukvården. Det finns en underdiagnostik och många får inte den utredning och uppföljning som förväntas.

År 2020 fanns totalt 220 738 registrerade astmapatienter i Luftvägsregistret. Av dessa hade drygt 62 000 ett inbokat vårdmöte under året varav bara hälften fick genomföra spirometri. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer är spirometri en förutsättning för korrekt omhändertagande vid astma och ska genomföras vid 95 procent av vårdbesöken. Socialstyrelsens senaste utvärdering anger att fler personer behöver bli undersökta med spirometri.