Min Doktor och Svenska Orienteringsförbundet i samarbete för ett ökat skydd mot TBE

Min Doktor och Svenska Orienteringsförbundet har inlett ett samarbete i syfte att bidra till ett ökat vaccinationsskydd mot TBE och en bättre folkhälsa. ”Vi hoppas på att fler människor kommer ut i naturen och rör på sig, i kombination med att färre drabbas av TBE” säger Fredrik Tanfara hos Svenska Orienteringsförbundet.

TBE är en virussjukdom som sprids av fästingar och som kan leda till allvarliga tillstånd, som till exempel hjärninflammation och hjärnhinneinflammation. 

– Risken att bli smittad av TBE finns i stora delar av Sverige. Fästingar trivs i fuktiga och skuggiga miljöer där det finns högt gräs, buskar eller snår. Det kan vara ute i skogen, men även i stadsmiljöer, bostadsområden och parker, säger Harald Zetterquist, medicinskt ledningsansvarig läkare hos Min Doktor.

Förra året nästan fördubblades antalet registrerade TBE-fall i Sverige, men det finns vaccin mot sjukdomen. 

–  Det bästa sättet att skydda sig mot TBE är genom vaccination, säger Harald Zetterquist, medicinskt ledningsansvarig läkare hos Min Doktor.

Forskning visar att fysisk aktivitet verkar hälsofrämjande och kan förebygga flera olika typer av sjukdomar. Sedan 2008 har Svenska Orienteringsförbundets friskvårdsprojekt Hittaut, där man med hjälp av karta (på papper eller i appen) ska hitta checkpoints, lockat tusentals deltagare att ta sig ut och röra på sig.

– Hittaut-initiativet syftar till att bidra till en bättre folkhälsa, vilket vi vill fortsätta jobba med. Samtidigt vet vi att orienterare ofta befinner sig i områden där fästingar trivs. Genom samarbetet med Min Doktor hoppas vi på att fler människor kommer ut i naturen och rör på sig, i kombination med att färre drabbas av TBE, säger Fredrik Tanfara, marknads- och försäljningschef hos Svenska Orienteringsförbundet. 

Fakta: TBE-vaccin

För att kroppen ska kunna bygga upp ett skydd mot TBE ges vaccinet i flera doser med ett antal månader mellan varje dos. Vaccinationen bör därför påbörjas i god tid innan fästingsäsongen. Även om du inte hinner ta alla dina doser innan säsongen börjar, får du ett skydd redan efter den andra dosen. Läs mer om TBE-vaccination.

Svenska Orienteringsförbundet består av 600 föreningar med 87 000 medlemmar. Varje år arrangerar medlemsföreningarna runt 600 tävlingar och stora evenemang som Tiomila och O-Ringen. Hittaut samordnas av Svenska Orienteringsförbundet och arrangeras av lokala orienteringsföreningar. Orientering är en folkrörelse som växer. Friskvårdsprojektet Hittaut ökar hela tiden i popularitet. Under 2021 registrerades totalt 5 500 000 besökta checkpoints av 112 000 deltagare.