Sörmlands bästa vårdcentral enligt patienterna

Min Doktors vårdcentral i Nyköping får högst betyg av alla vårdcentraler i Sörmland och rankas även högt i landet, enligt en patientenkät från Sveriges kommuner och regioner (SKR).
– Det är fantastiskt roligt och ett kvitto på att vårt ihärdiga arbete gett resultat, säger verksamhetschef Marie Skarfors.

SKR:s nationella patientenkät 2021 besvarades av 90 000 personer som besökt en vårdcentral i september förra året. Undersökningen är indelad i sju dimensioner där varje dimension består av flera frågor som räknas samman till ett värde mellan 0 och 100.

Min Doktors vårdcentral värderas högt i alla dimensioner och får 93 procent i helhetsintryck. Snittet i Sörmland ligger på 80,9 och i riket på 80,7. Min Doktors patienter har också svarat på enkäten i högre utsträckning än patienter på andra vårdcentraler.

– Vi är väldigt stolta och glada över de fina omdömena från patienterna, säger Marie Skarfors, verksamhetschef Min Doktor Vårdcentral Nyköping . 

Allt fler listade patienter

Verksamheten drog igång i Min Doktors regi sommaren 2019 och byggdes då upp från grunden. Personal rekryterades, rutiner, processer och arbetsflöden togs fram. Pandemin satte naturligtvis en del käppar i hjulen men det blev ändå rull på verksamheten och antalet listade patienter ökade med 64 procent.

– Det fanns aldrig tid eller ens möjlighet för någon större marknadsföring. Detta satte pandemin stopp för. Det är i stället patienter som gör reklam för oss genom att tipsa anhöriga och bekanta och då känner vi att det är ännu roligare. Patienter kommer hit för att de har blivit rekommenderade, Marie Skarfors.

Framgången beror på personalen

Personalstyrkan består av sjuk- och distriktssköterskor, allmänspecialister & barnläkare, undersköterska, vårdadministratör, kurator/psykoterapeut, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist via regionen och verksamhetschef/biomedicinare. 

– Vi har hittat och rekryterat så väldigt duktiga och kompetenta medarbetare som har fått bygga upp sina respektive områden utifrån sin erfarenhet och kunskap. Eftersom de alla är personer med ett stort hjärta och har varit med länge, vet de vad patienter behöver, säger Marie Skarfors.