Sverige vill ha valfrihet och jämlik tillgång till vård

Lika tillgång till vård oavsett var i landet man bor är mycket viktigt för invånarna, det uppger 81 procent av befolkningen i en ny opinionsundersökning genomförd av Sifo på uppdrag av Kry, Min Doktor och Doktor.se. Dessutom vill sju av tio att resurserna för primärvården ska räcka till så mycket vård som möjligt.

Invånarna vill ha valfrihet när det kommer till val av vårdgivare – och det ska vara jämlik tillgång oavsett var i landet man bor. Det framkommer i en ny undersökning genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av vårdgivarna Kry, Min Doktor och Doktor.se. 7 av 10 respondenter tycker det är ganska eller mycket viktigt att kunna välja vilken vårdgivare man vill få hjälp av. Och en överväldigande majoritet (97 procent) tycker att det är ganska eller mycket viktigt att tillgången till vård är lika god i hela Sverige. Dessutom anser de att möjligheten att söka vård digitalt ska vara likvärdig oavsett var i Sverige man bor (vilket 83 procent svarat).

Undersökningen bekräftar att människor vill ha valfrihet när det kommer till att välja vårdgivare – fysisk eller digital, oavsett var i landet man bor, arbetar eller exempelvis tillbringar sin semester. Det finns en tydlig förväntan att kunna använda sig av digitala vårdtjänster, oavsett om man befinner sig i Arvidsjaur eller Örkelljunga.


Enligt undersökningen uppger 95 procent att det är viktigt att den budget som avsatts för primärvård ska räcka till så mycket vård som möjligt. Ett digitalt vårdbesök ersätts idag med mellan 275 och 500 kr inklusive patientavgift, till skillnad från ett fysiskt vårdmöte som kostar samhället i snitt cirka 1700 kr att producera. Enligt SKRs delredovisning av primärvårdens digitala utbud 2020 utgör digital läkarvård 11 procent av samtliga läkarkontakter, till en kostnad av enbart 2 procent av den totala primärvårdsbudgeten.

Digitalt tillgänglig primärvård är alltså både effektiv och lönsam för samhället, vården och patienterna. System och resurser finns tillgängliga för de regioner som vill införa digitala vårdmöten men funderar på att bygga egna kopior, vilket medför onödiga utvecklingskostnader för skattebetalarna.

Undersökningen genomfördes under perioden 10-15 mars och totalt 2701 personer svarade på frågor angående deras inställning till olika frågor gällande primärvård. Urvalet representerar nio regioner, slumpmässigt utvalda respondenter i åldrarna 18 och uppåt.

Du hittar undersökningen här

Henrik Kangro, medicinsk chef Min Doktor
Joakim Röstlund, medicinskt ansvarig och chefsläkare KRY Sverige
Eric Teder, Operativ Chef – Digital vård, Doktor.se

Presskontakt
Min Doktor press@mindoktor.se 010-160 04 06
KRY press@kry.se 010-17 86 200
Doktor.se leo.heijbel@doktor.se, 070-046 03 19