Nu återförenas Min Doktor och Docly

I samband med att Apotek Hjärtat blev delägare i Min Doktor hösten 2018 knoppade Min Doktor av en del av verksamheten i ett fristående bolag. Företaget Docly har under två år gjort egna internationella satsningar som vårdgivare och plattformsutvecklare. Den satsningen har nu avslutats och Min Doktor köper tillbaka verksamheten inför fortsatta satsningar på den digifysiska vården i Sverige.

Återföreningen innebär att Min Doktor anställer ett drygt tjugotal medarbetare från Docly, många av dem före detta Min Doktor-medarbetare.
– Vi är glada över att vårt team förstärks med nya och tidigare medarbetare som förutom en gedigen teknisk kompetens också har erfarenheter från andra länders vårdsystem, säger Jonas Vig, vd Min Doktor.
– Att vi på Min Doktor lyfter tillbaka teknik- och produktutveckling in i kärnverksamheten ger oss en ännu bättre möjlighet att nå vår vision om att erbjuda bästa möjliga vård, både digitalt och fysiskt, för patienter i olika delar av landet. Vi är en vårdgivare och vårt fokus ligger alltid på våra patienter och behandlare. Tekniken använder vi för att förbättra tillgängligheten, skapa bättre vårdprocesser, ökad patientsäkerhet och effektivitet för behandlaren, säger Jonas Vig, vd Min Doktor.

Efter det att verksamhetsövergången skett, vilket planeras till den 1 april, kommer bolaget Docly att avvecklas.