Samlad data om digitala vårdgivare på it i vården-dagen

Region Sörmland är idag värdregion för de flesta digitala vårdgivare. Sedan en tid tillbaka sammanställer de data om bland annat besöksfrekvens, diagnoskoder och kostnader, så att andra regioner kan se exakt vad deras invånare får hjälp med. Är det rätt sorts besök som görs? Vilken roll har digitala vårdmöten under pandemin? Hur mäts den medicinska kvaliteten? Hur stor andel av primärvårdskostnaderna står de digitala besöken för? 

På it i vården-dagen den 1 december diskuterar Kent Bobits, verksamhetsutvecklare Region Sörmland, statistiken med Daniel Persson och Henrik Kangro från Min Doktor:

– Regionerna har länge ställt frågan “vad är det vi betalar för” och genom den här typen av transparens kan diskussionen om den digitala vårdens utveckling baseras på fakta istället för åsikter, säger Henrik Kangro, medicinsk chef på Min Doktor.
 – Region Sörmland har ett stort ansvar som värd för landets digitala vårdgivare. Informationen som de nu delar med sig av, ger både oss och andra viktiga insikter, särskilt om datan jämförs med den traditionella vården. Precis som SKR tidigare har tittat på goda exempel för att sätta kriterier för distansvård, kan även den här datan ligga till grund för beslut om något faktiskt behöver regleras eller inte, säger Henrik Kangro, medicinsk chef på Min Doktor. 

Anmäl dig till it i vården-dagen den 1 december och ta del av presentationen
Datadriven vård med kvalitet och effektivitet kl 12.10-12.35 på seminariescen 2.
Medverkar gör Kent Bobits, verksamhetsutvecklare Region Sörmland,
Henrik Kangro, medicinsk chef Min Doktor, Daniel Persson, innovationschef Min Doktor samt Johannes Hylander, moderator.

Presskontakt Min Doktor 
tfn 010-160 04 06
mail press@mindoktor.se