Min Doktor inleder samarbete med life science-företaget Bayer för att hjälpa kvinnor få tillgång till rätt preventivmedel

Min Doktor inleder ett projektsamarbete med Bayer Sverige. Genom samarbetet vill Min Doktor höja kunskapen om långtidsverkande preventivmedel och därmed ge fler kvinnor tillgång till preventivmedel som passar deras livssituation.

Bayer är ett life science-företag med kärnkompetens inom hälsa och jordbruk. Företaget finns i 90 olika länder och fokuserar på att utveckla nya innovativa produkter som förbättrar hälsan hos både människor, djur och växter. Utveckling av nya innovativa lösningar sker genom satsningar på forskning och utveckling samt applicering av nya teknologier.

Kunskapen om långtidsverkande preventivmedel är generellt låg hos kvinnor, trots att de innebär en lägre risk för oönskade graviditeter i jämförelse med p-piller. Att höja kunskapen om och öka förskrivningen av långtidsverkande preventivmedel där det är det lämpligaste alternativet, bör resultera i ett minskat antal oönskade graviditeter. 

Inom projektsamarbetet har Min Doktor vidareutvecklat sin digitala tjänst för att kunna hjälpa fler kvinnor att upptäcka långtidsverkande preventivmedel. Barnmorskorna har fortbildats och riktlinjerna för rådgivning har skrivits om. Även frågorna som patienten besvarar skriftligt före konsultationen med barnmorskan har uppdaterats. Syftet med insatserna är att ge ett bättre och säkrare underlag till barnmorskor inför val av preventivmetod. Bayer har bidragit med experthjälp och delfinansiering av projektet och avtalet finns publicerat på LIF’s samarbetsdatabas.  

Effekten av åtgärderna kommer att utvärderas löpande tillsammans med Bayer under sex månader. 

För mer information: 

Presskontakt 010 160 04 06 press@mindoktor.se
Chef Innovation & Partnerskap daniel.persson@mindoktor.se