Vaccinationssjuksköterskan: “Alla över 30 år behöver fylla på sitt grundskydd”

2020-08-14

I Sverige ingår ett antal vaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Men det många inte vet är att vaccinskyddet för difteri, stelkramp och kikhosta försvagas med tiden och behöver fyllas på vart tjugonde år.

Det allmänna vaccinationsprogrammet för barn består av skydd mot bland annat difteri, stelkramp, kikhosta, polio, pneumokocker, mässling, påssjuka och röda hund. På senare år har man även beslutat att vaccinera mot hepatit b, rotavirus och HPV. Programmet ger ett fullgott skydd mot mässling, påssjuka, röda hund och hepatit b, men Folkhälsomyndigheten rekommenderar att skyddet mot difteri och stelkramp fylls på vart tjugonde år.

– Alla över 30 år som inte redan har fyllt på sitt grundskydd behöver ta en påfyllnadsdos för att vaccinerna för difteri, stelkramp och kikhosta ska fortsätta vara aktiva. Detta är något få personer känner till, eftersom det i Sverige inte utgår någon information från varken vården eller myndigheter om att grundskyddet behöver fyllas på. I andra länder, exempelvis Norge, uppmanar man invånarna mer aktivt, säger Lina Jägfalk, legitimerad sjuksköterska med specialkompetens kring vacciner hos Min Doktor.

I Sverige kan grundskyddet ha fyllts på i samband med en sårskada, om man gjorde lumpen före 1990 eller i samband med med en resa, men det är många som saknar ett aktivt skydd.

– Att fylla på sitt grundskydd är otroligt viktigt, inte minst för att hindra difteri och kikhosta från att spridas i samhället och på så sätt skydda de som inte kan vaccinera sig, som till exempel spädbarn. Vad gäller stelkramp, så förekommer stelkrampsbakterier bland annat i jorden och kan därför aldrig vaccineras bort, men vaccin skyddar, säger Lina Jägfalk, legitimerad sjuksköterska med specialkompetens kring vacciner hos Min Doktor.

Påfyllnadsdosen består av en spruta som ger skydd mot difteri, stelkramp och kikhosta. Du behöver bara ta en dos om du är över 30 år och ej har fått en påfyllnadsdos sedan du slutförde vaccinationsschemat. Kom in till Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar så ser vi till att fylla på ditt skydd. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller avstånd och andra försiktighetsåtgärder avseende coronaviruset.

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.seMin Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.