Digitalisering av vården är inte ett projekt

Vid årets upplaga av konferensen IT i Vården den 10 december diskuterar Min Doktors innovationschef Daniel Persson och Leading Healthcares generalsekreterare Hans Winberg vad som krävs för att digitalisering av vården ska bli verklighet.

– Även om vårdsystemet på senare tid fått upp ögonen för digitala vårdmöten, saknas fortfarande insikten om vad det egentligen innebär, vilka möjligheter och utmaningar som väntar. Digitalisering av vården är inte ett projekt, utan en från och med nu kontinuerlig transformation av verksamheten säger Daniel Persson, innovationschef Min Doktor.

Den senaste tiden har debatten om digitala vårdmöten präglats av olika förslag på reglering som i praktiken kommer att begränsa möjligheterna till nationell, jämlik vård och fortsatt utveckling av tjänsterna. Förslag om offentligt monopol genom 1177, förändringar i lagen som minskar patientens rättigheter samt krav på regionala avtal anser Daniel Persson är att gå bakåt, inte framåt:

– För att paradigmskiftet ska kunna genomföras så krävs det förändring i alla dimensioner. Beslutsfattarnas ansvar är att ta fram ramverk och moderna policies som kan ligga till grund för nya styrmodeller, och skapar incitament för vården att genomföra den transformation som det faktiskt handlar om. Trots att behovet av nya arbetssätt är gigantiskt så reagerar beslutsfattarna med detaljstyrning som istället kväver utvecklingen, säger Daniel Persson, innovationschef Min Doktor.

Programpunkten med Daniel Persson och Hans Winberg äger rum den 10/12 kl 13.30 i Sal 1 på Munchenbryggeriet. Välkommen också till vårt ämnesbord för samtal över lunch, 12.00-13.00.

Hans Winberg är Generalsekreterare för Leading Healthcare. Han driver ett omfattande fokusgruppsarbete som fördjupar sig i hur de medicinska och digitala revolutionerna medför nya sätt att se på och värdera hälsa, vård och omsorg, och vilka konsekvenserna blir för resursfördelning, roller och relationer i hela systemet. Daniel Persson är sedan fem år en av eldsjälarna bakom den digitala vårdgivaren Min Doktor, med ansvar för affärsutveckling och innovation.

Digitalisering av vården är inte ett projekt
För ytterligare information:

Petronella Warg, ansvarig för samhällsrelationer, +46 10-16 00 406, Head of Corporate Communications press@mindoktor.se eller besök www.mindoktor.seMin Doktor är Sveriges ledande digitala vårdgivare. Min Doktor vill öka tillgången till snabb och säker läkarvård genom att använda ny teknik till att ge patienten större kontroll och läkaren en effektivare arbetsprocess. Läkarbesök enligt Min Doktors modell är kostnadseffektivt för både patient och samhälle.