Covid-vaccination av unga: “De är medvetna och mogna”

På Stadionmässan i Malmö vaccinerar Min Doktor allmänheten mot covid-19, och sedan drygt två veckor tillbaka vaccineras även ungdomar i åldern 16-17 år. Ann-Louise Hortlander, driftchef för insatsen på Stadionmässan och Monica Hadarson, distriktssköterska hos Min Doktor berättar att de unga hanterar vaccinationen med stor medvetenhet och mognad.

– Under första veckan vaccinerade vi ungefär 750 unga. Eftersom Socialstyrelsen har beslutat att endast distriktssköterskor, barnsjuksköterskor och sjuksköterskor med utbildning inom vaccinationsområdet får ordinera vaccinet till personer under 18 år har vi behövt pyssla lite med bemanningen, men vi hoppas kunna släppa ännu fler tider under kommande veckor, berättar Ann-Louise Hortlander. 

På Stadionmässan vaccinerar Min Doktors personal ungefär 900 personer om dagen. Patienter som är under 18 år hänvisas till ett separat väntrum inne på mässan, där de får träffa en av Min Doktors distriktssköterskor eller barnsjuksköterskor. 

– Genom att ha ett eget flöde för de unga kan vi också hålla ett extra öga på dem. Det kan till exempel hända att någon inte har ätit frukost innan de tagit sig hit eller är lite nyvaken, och då är det bra att ha den där extra lilla omtanken, säger Monica Hadarson. 

Nervositet upptäcks ofta redan i kön

Det händer att både vuxna och unga känner sig oroliga inför vaccinationen. Om en patient är nervös, orolig eller spruträdd gör Min Doktors personal allt de kan för att upplevelsen ska bli så behaglig som möjligt. Det kan handla om att erbjuda patienten att ligga ner under vaccinationen, vara i ett separat rum eller få extra tid på sig. Ann-Louise Hortlander berättar att personalen ofta lägger märke till nervösa patienter redan i kön. 

– Vår fantastiska personal här kan ofta upptäcka oroliga patienter redan innan vi hunnit prata med dem. De kanske pillar sig på armen, slutar titta på sin telefon, får en förändrad kroppshållning eller bleknar. Då fångar våra sjuksköterskor eller värdar upp dem innan något händer och ofta kan vi undvika en svimning, säger Ann-Louise Hortlander och Monica Hadarson fyller i:

– Jag trodde först att de unga skulle vara mer nervösa än de vuxna, det var vad vi förberett oss på, men det är inte alls min upplevelse. Ibland är föräldrarna som följer med till och med mer nervösa än sina barn och sånt kan lätt smitta av sig. Då är det bättre att föräldern väntar en bit bort istället.

Mognadsbedömning för unga

Personer som är mellan 16 och 18 år och vill vaccinera sig kan antingen göra det i närvaro av en vårdnadshavare, eller utan vårdnadshavare men med en underskriven samtyckesblankett. Om personen inte har samtycke kan vaccinationen utföras ändå – då får vaccinatören göra en så kallad mognadsbedömning för att säkerställa att personen kan fatta ett självständigt beslut om vaccinationen.

– Under mognadsbedömningen pratar jag med patienten och ställer ett antal frågor, bland annat om de äter blodförtunnande mediciner, har någon typ av blodsjukdom och om de tidigare har fått en allergisk reaktion av vaccin. Det är ganska avancerade frågor, så om patienten kan svara, förstår informationen jag ger och dessutom har bokat tiden via eget Bank-id, blir det i regel ingen svår bedömning. Vårdnadshavare måste ge medgivande till eget Bank-id, så det blir som ett mognadstecken i sig, säger Monica Hadarson och fortsätter:

– Hittills har de allra flesta unga kommit hit ensamma, utan föräldrar, och de hanterar det hela jättebra. De unga visar en stor medvetenhet och mognad och tycker att det känns viktigt att vaccinera sig. Även vi från Min Doktors sida känner såklart en stor stolthet över att få vara med och motverka pandemin.