Röda Korset i samarbete med Min Doktor vid covid-vaccinering i Malmö

Min Doktor samarbetar med Röda Korset vid covid-vaccineringen av allmänheten i Stadionmässans lokaler mitt i Malmö. Det är en av de större vaccineringsinsatserna i Malmö med möjlighet med vaccination för upp till 8000 personer i veckan.

– Vi samarbetar för att säkerställa ett tryggt och säkert flöde av så många människor på samma plats, säger Olof Fredricson, ansvarig för vård- och vaccinationsmottagningar på Min Doktor.

Röda Korset ställer upp med frivilliga vaccinationsstödjare som ser till att vaccinationen kan ske under trygga och säkra former, genom att bland annat hjälpa folk till rätta, svara på frågor och se till att avstånden hålls. 
– Vi tycker det är en högst relevant insats att göra i dessa oroliga tider, där många av våra frivilliga är beredda att hjälpa till. Det finns tydliga arbetsuppgifter och en försäkring för alla som ställer upp med frivilliginsatser för oss, och vi har goda erfarenheter av att vår närvaro bidrar med en extra trygghet, säger Liv Palm, verksamhetsledare för Malmökretsen Svenska Röda Korset.

Hela patientflödet har nu testats med gott resultat. Lokalerna är luftiga och ger bra möjligheter för såväl tillredning, vaccinering och de obligatoriska 15 minuternas övervakning av patienterna efter att de fått sitt vaccin. 
– Från Min Doktors sida är vi naturligtvis tacksamma för samarbetet med Röda Korset som kompletterar våra egna platsvärdar. Det är viktigt att både besökare och våra medarbetare känner sig trygga när det är så många människor som rör sig på samma område och det kan knappast bli bättre förutsättningar inomhus än de vi har på Stadionmässan, säger Olof Fredricson, ansvarig för vård- och vaccinationsmottagningar på Min Doktor. 

Min Doktor erbjuder förbokad vaccinering av allmänhet, 18 år och äldre, under en period om sex månader. Vaccinationerna kommer att utföras i Stadionmässans utställningslokaler i Malmö med förväntad start månadsskiftet maj/juni. När bokningen öppnar sker den via 1177.

För mer information
Min Doktors presstjänst 010-160 04 60
Liv Palm, Röda Korset 076-164 68 24