Vaccinationer

I Min Doktors vaccinationskort, som finns digitalt i vår app, förs alla vaccinationer du gör hos oss automatiskt in i ditt vaccinationskort. Där kan du också fylla i dina tidigare vaccinationer, så att du får allt samlat på ett ställe. Tjänsten påminner också dig om när det är dags att fylla på med nya doser.

Grundskyddet – fyll på i tid

I Sverige ingår ett antal vaccin i det nationella vaccinationsprogrammet som vi får under vår uppväxt. Vissa av dessa vaccinationer behöver fyllas på i vuxen ålder för att vara aktiva. Det nationella vaccinationsprogrammet i Sverige ger ett fullgott skydd mot mässling, påssjuka, röda hund och hepatit b, men skyddet mot difteri, stelkramp och kikhosta måste fyllas på med jämna mellanrum. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att skyddet ska fyllas på vart 20:e år. 

Pneumokockvaccin

Visste du att pneumokockbakterier är den vanligaste orsaken till lunginflammation, bihåleinflammation och öroninflammation? Genom att vaccinera dig mot pneumokocker ökar du ditt skydd och chanserna för att hålla dig frisk. Det finns två olika typer av vaccin mot pneumokocker. 

Säsongsinfluensa

Det finns olika typer av influensavirus, och virusstammarna muterar och förändras ständigt. WHO, Världshälsoorganisationen, bevakar vilka virusvarianter som cirkulerar i världen och ger varje år rekommendationer om vilka varianter som ska ingå i säsongsinfluensavaccinet. Eftersom det inte är samma virusstammar som återkommer inför varje influensasäsong, och eftersom skyddseffekten av influensavaccin håller under cirka tre månader, är det särskilt viktigt att du vaccinerar sig varje år om du tillhör en riskgrupp.

TBE – för dig som vistas bland fästingar

TBE är en virussjukdom som sprids av fästingar och som kan leda till hjärninflammation och hjärnhinneinflammation. Varje år drabbas ca 350 personer av TBE i Sverige, men det finns vaccin mot sjukdomen. Grundvaccinationen av TBE omfattar sammanlagt tre injektioner under 12 månader som ger ett gott skydd under de tre första åren. Därefter ges en fjärde injektion efter tre år. För att upprätthålla skyddet rekommenderas att man sedan vaccinerar sig vart femte år.

Bältros

Bältros är en sjukdom som framförallt yttrar sig som röda, smärtsamma utslag. Det finns vaccin mot bältros, som både ger en skyddande effekt mot sjukdomen samt lindrar symptomen om du skulle drabbas. Hos Min Doktor kan du nu vaccinera dig med det effektiva vaccinet Shingrix mot bältros.