Friskintyg för Covid-19

Om du eller dina medarbetare ska resa eller av annan anledning behöver intyg som visar att ni inte är smittade av covid-19 just nu, kan vi utföra PCR-test och snabbtest (antigen) och vid negativt utfall utfärda friskintyg. Båda testerna tas i näsan.

PCR-test: För att ni ska kunna få provsvar från labbet och intyg inom 48 timmar efter utfört test, sker testerna på vissa utsatta dagar och tider på respektive Min Doktor-klinik. OBS att vi endast provtar på symptomfria personer. Det medicinska intyget är skrivet på engelska, och signeras och stämplas av legitimerad läkare. Det innehåller uppgifter om ditt namn, medborgarskap, passnummer samt var och när testet tagits och dess resultat. Testet är kvalitetskontrollerat i samarbete med Folkhälsomyndigheten och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Antigentester: Dessa är snabbtest som ger svar på 15 minuter. Ett pappersintyg om negativt testresultat inför arbetsdagen kan signeras och stämplas av sjuksköterska direkt på plats. Detta är det test som Danmark kräver av inresande svenskar.
Reseintyg för andra länder signeras av läkare och dröjer upp till fyra timmar.

Observera att vi inte ansvarar för olika länders eller researrangörers krav och regler. Du behöver själv ta reda på vad som gäller och vilken typ av intyg som krävs i ditt fall.

* Min Doktor ansvarar ej för om ett prov skulle generera ett oklart eller ogiltigt svar, eller om provsvaret av någon anledning skulle bli försenat. I sällsynta fall kan problem av detta slag uppkomma, och om det skulle ske erbjuder vi patienten att ta om testet utan kostnad alternativt att få pengarna tillbaka. Min Doktor ansvarar ej för eventuella kostnader för patienten till följd av detta, t.ex. i form av utebliven resa.