Frågor & svar om antikroppstest

Det är ett antikroppstest som ger svar på huruvida man utvecklat antikroppar till följd av en Covid-19-infektion. Genom ett litet stick i fingret tas en droppe blod som placeras på en teststicka och du får ditt svar efter tio minuter. Utbildad vårdpersonal behövs för att utföra och analysera testet.

Vi följer utvecklingen och har med omsorg valt ut ett test som är CE-märkt och kvalitetssäkrat av etablerade laboratorier i Sverige. Testet har hög träffsäkerhet.

Testet kan ge tre typer av svar:

Negativt resultat: Inga antikroppar har identifierats.

Sannolikheten för att du har haft symptomatisk covid-19 är låg. Du kan dock ha haft infektionen utan symptom (detsamma gäller för alla idag tillgängliga tester).

Positivt resultat: Antikroppar av typen (IgG) har identifierats.

Resultatet talar för en genomgången infektion, något som enligt Folkhälsomyndigheten sannolikt ger ett visst skydd mot att bli sjuk igen. Hur fullständigt och långvarigt skyddet blir är ännu inte känt. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten om immunitet och rekommendationer för den som har påvisad förekomst av antikroppar.

Oklart resultat: Antikroppar av typen (IgM) har identifierats.

Detta resultat kan ej utesluta att du har en pågående covid-19-infektion och därav går det inte att dra några slutsater om huruvida du haft en covid-19-infektion. Du rekommenderas att göra ett nytt test om 21 dagar. Nytt test till följd av oklart testresultat är kostnadsfritt på Min Doktors mottagningar.

Påvisade IgG-antikroppar efter en virusinfektion innebär vanligtvis förekomsten av en grund-immunitet som en tid framöver ger helt eller delvis skydd mot sjukdom vid återinfektion. Det är sannolikt, men ännu inte visat, att detta också gäller SARS-CoV-2. Det är även oklart hur länge detta eventuella skydd kvarstår och hur stora skillnaderna är mellan olika individer. Du kan läsa mer om det på Folkhälsomyndighetens hemsida.