Företag & försäkringsbolag

Min Doktor erbjuder vaccinationer och vård till företag och försäkringsbolag. Hos oss finns specialistläkare, psykologer, fysioterapeuter, sjuksköterskor och barnmorskor till tjänst för att förebygga, behandla och rehabilitera.
Välkommen att kontakta oss för en dialog om hur vi kan hjälpa just din organisation. 

I takt med att Covid-19 sprids står företag och organisationer inför ett helt nytt behov – att erbjuda sina medarbetare provtagning, rådgivning, sjukskrivning och rehabilitering.
Här kan Min Doktor, med 150 läkare och 200 sjuksköterskor på våra vård- och vaccinmottagningar runt om i landet, hjälpa till. Förhoppningen är att vi även ska kunna erbjuda vaccinationer mot SARS-CoV-2 under 2021. Läs mer om provtagning för Covid-19.