Företag & försäkringsbolag

Kontakta oss

Min Doktor erbjuder vaccinationer och vård även ”B2B”, till företag och försäkringsbolag.

Hos oss finns specialistläkare, psykologer, fysioterapeuter och barnmorskor till tjänst digitalt, samt sjuksköterskor både digitalt och fysiskt, för att förebygga, behandla och rehabilitera.
Välkommen att kontakta oss för en dialog om hur vi kan hjälpa just din organisation. 

Erbjud dina medarbetare provtagning för Covid-19

I takt med att Covid-19 sprids står företag och organisationer inför ett helt nytt behov – att erbjuda sina medarbetare covid-tester, rådgivning, sjukskrivning och rehabilitering. Läs mer om våra tjänster kring Covid-19.
Här kan Min Doktor, med den digitala vårdtjänsten och våra 21 vård- och vaccinmottagningar runt om i landet, hjälpa till.

OBS! Vi provtar bara symptomfria personer.

Marie Skarfors, verksamhetschef Min Doktors Vårdcentral & BVC Nyköping, och Mårten Tenne, ICA-handlare.

Förebyggande hälsovård och vaccination på arbetsplatsen!

Som arbetsgivare kan du göra mycket för att hjälpa dina medarbetare att förbättra sin hälsa och därmed både minska sjukfrånvaron, höja produktiviteten och trivseln.
Förutom hälsokontroller, diestistsamarbete och uppmuntran till motion och friskvård kan du som arbetsgivare erbjuda medarbetarna att vaccinera sig inför influensasäsonger och annat. På våra kliniker erbjuder vi ett brett utbud av vaccinationer. Dina medarbetare är välkomna till oss, och vi kan även besöka er anläggning eller ert kontor i det fall ni avser vaccinera ett större antal av era medarbetare.

Arbetsgivare anslutna till Benify

Är ni som arbetsgivare anslutna till Benify’s tjänste- och erbjudandeplattform har ni möjlighet att att förmånligt erbjuda era anställda såväl vaccinationer som tex. Covid-19 antikroppstester från Min Doktor.

Ni hittar mer information om hälsoerbjudanden på Benify här.

Frågor & svar om antikroppstester

Antikroppstest (snabbtest) är det test som påvisar om en person har genomgått en infektion av Covid-19 och även utvecklat antikroppar som gör henne immun de närmaste sex månaderna (enligt Folkhälosmyn…

Antigentester

Antigentest är ett snabbtest som påvisar pågående infektion, aktiv covid-19, alltså om personen bär på smittan eller inte. Det är inte ovanligt att helt symptomfria personer ändå visar sig bära på smi…

PCR-tester

Så kallade PCR-tester visar också om personen har aktiv covid eller inte. PCR-tester tas som ett svalgprov och skickas till lab för analys, vilket innebär att svaret dröjer 48 timmar och medför en hel…

Min Doktor är medlemmar i arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna och tillämpar kollektivavtal för vård-, behandling- och omsorgsverksamhet.