Om Covid-19 för arbetsgivare

Den pågående pandemin har skapat oro, sjukdom och även onödig sjukfrånvaro i väntan på provsvar. För att skapa trygghet för medarbetare och kunder kan vi hjälpa er med olika aktiviteter som minskar risken för sjukdom och smittspridning av covid-19 och underlättar schemaläggning. Vi tillhandahåller exempelvis snabbtester för antikroppar och andra snabbtester för aktiv covid-sjukdom, (alla tas på symptomfria personer) samt vaccinationer mot säsongsinfluensa (tyvärr redan slut 2020), lunginflammation och TBE.

Företagserbjudandet kring Corona grundas i ett antal olika behov som vi lyssnat in från butiksägare och arbetsgivare.

Förutom de uppenbara fördelarna med att identifiera vilka medarbetare som är friska, vilka som redan bär på antikroppar och vilka som trots att de är symptomfria faktiskt bär på smittan, är det vår övertygelse att de här testerna ger en trygghet som uppskattas av medarbetaren. Värdet att föregå med gott exempel för andra aktörer i samhället skall heller inte underskattas.

Antikroppstest
Antikroppstest (snabbtest) är det test som påvisar om en person har genomgått en infektion av Covid-19 och även utvecklat antikroppar som gör henne immun de närmaste sex månaderna (enligt Folkhälosmyndighetens uppskattning). För er som handlare ger det er överblick över vilka medarbetare som ni med trygghet kan erbjuda ytterligare arbetspass.

Testet genomförs hos er av vårdutbildad personal genom blodprov, ett stick i fingret, och svaret kommer inom 15 minuter. Min Doktor har idag 21 vård- och vaccinationsmottagningar i landet där vi levererar enklare vård, vaccinationer och antikroppstester. Mottagningarna är i huvudsak lokaliserade i direkt anslutning till Apotek Hjärtat och ICA Maxi. För er som har verksamhet i närheten av våra mottagningar går det förstås utmärkt att skicka medarbetare till oss för tester. 

I övriga landet där Min Doktor ännu inte finns fysiskt, kan vi ofta hjälpa till med en mer skräddarsydd lösning med vårdpersonal som kommer ut till er verksamhet. För att kunna planera och genomföra detta för vi en dialog om ert behov och på vilket sätt testningen eventuellt kan samordnas med övriga arbetsgivare i närområdet.

Antigentest
Antigentest är ett snabbtest som påvisar pågående infektion, aktiv covid-19, alltså om personen bär på smittan eller inte. Det är inte ovanligt att helt symptomfria personer ändå visar sig bära på smittan. De som utvecklar symptom och blir sjuka, kan vara smittsamma innan symptomen visar sig. Ett antigentest kan alltså vara avgörande för att hålla övriga medarbetare, kunder och familj friska. 

Huvudkriteriet om att man skall vara hemma vid symptom gäller förstås och dessa tester utförs endast på symptomfria personer, förslagsvis regelbundet och före arbetspassets start, för att fånga upp de som är smittbärare utan att veta om det. Den här typen av test kan även användas vid behov av så kallat friskhetsintyg för vissa utlandsresor och andra tillfällen.
(Har man covid-symptom ska man kontakta 1177 för vidare instruktioner om ett test av aktiv sjukdom.) 

Antigentester tas i näsan och ger svar på 15 minuter. Även dessa tester kan utföras på våra mottagningar eller hos er. Notera Folkhälsomyndighetens vägledning om antigentester.

PCR-tester

Så kallade PCR-tester visar också om personen har aktiv covid eller inte. PCR-tester tas som ett svalgprov och skickas till lab för analys, vilket innebär att svaret dröjer 48 timmar och medför en helt annan kostnad. I dagsläget tillhandahåller vi inte den typen av tester på alla orter.

Hur löser vi detta?
Vi förstår att du har specifika behov av testning beroende på din ort och din organisations erfarenheter av pandemin. Därför skräddarsyr vi genomförandet efter dina önskemål och i den mån det är möjligt, i samordning med flera butiker/personalteam i närområdet. På så vis kan vi både köpa in större antal tester och hålla nere reskostnad och tidsåtgång för vårdpersonalen. Testerna kan alltså utföras på arbetsplatsen av sjukvårdsutbildad personal från Min Doktor, eller på en av Min Doktors 21 mottagningar i landet. För att skräddarsy din arbetsplats behov är du välkommen att kontakta Min Doktor för vägledning och offert. 

Vill du göra dessa tester som privatperson ska du gå in på mindoktor.se för mer information.