Provtagning Covid-19

I takt med att Covid-19 sprids står företag och organisationer inför behovet att erbjuda sina medarbetare provtagning, rådgivning, sjukskrivning och rehabilitering. Här kan Min Doktor, med digitala vårdmöten och 22 vård- och vaccinationsmottagningar runt om i landet, hjälpa till.

Med kunskap om hur spridningen ser ut bland medarbetarna, vilka som haft viruset och har antikroppar, så underlättas inte bara planeringen av verksamheten och resursfördelningen. Som arbetsgivare erbjuder du också dina medarbetare en trygghet i umgänget med familj och vänner.  

Min Doktor erbjuder provtagning av antikroppar mot Covid-19 på våra 22 vård- och vaccinationsmottagningar runt om i landet. Där kan vi ta emot era anställda för att genomföra provtagningen. Testet är ett så kallat snabbtest av hög kvalitet där svaret erhålles inom tio minuter. 

Vi erbjuder också antigentester, snabbtester (svar inom 15 min) av symptomfria personer för att fastställa att man inte har pågående sjukdom trots att man är symptomfri.

Om ert företag har fler än 50 medarbetare på samma arbetsplats offererar vi gärna en lösning där våra sjuksköterskor utför provtagningen hos er. Vill man som arbetsgivare följa utvecklingen över tid kan provtagningen genomföras regelbundet.