Antigentester

Antigentest är ett snabbtest som påvisar pågående infektion, aktiv covid-19, alltså om personen bär på smittan eller inte. Det är inte ovanligt att helt symptomfria personer ändå visar sig bära på smittan. De som utvecklar symptom och blir sjuka, kan vara smittsamma en tid före det att symptomen visar sig. Ett antigentest kan alltså vara avgörande för att hålla övriga medarbetare, kunder och familj friska. 

Huvudkriteriet om att man skall vara hemma vid symptom gäller. Dessa tester utför vi endast på symptomfria personer, förslagsvis regelbundet och före arbetspassets start, för att fånga upp de som är smittbärare utan att veta om det.

Antigentester tas i näsan och ger svar på 15 minuter. Ett intyg om negativt testresultat inför arbetsdagen kan signeras och stämplas av sjuksköterska direkt på plats. Reseintyg signeras av läkare och dröjer upp till fyra timmar. Notera Folkhälsomyndighetens vägledning om antigentester. Testerna kan ofta utföras på arbetsplatsen av sjukvårdsutbildad personal från Min Doktor, eller på en av Min Doktors 32 mottagningar. För att skräddarsy lösningar för din arbetsplats behov är du välkommen att kontakta Min Doktor för vägledning och offert.